ΚΤΕΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ
Γρήγορα – Αξιόπιστα – Οικονομικά


ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 35 ΕΥΡΩ

ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ,

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

image-314165-kteo-psekastikwn.w640.png

Πιστοποιημένοι σταθμοί Κ.Τ.Ε.Ο. Ψεκαστικών Μηχανημάτων  


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).


Έλεγχος - Πιστοποίηση Ψεκαστικών Μηχανημάτων


Η ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δημιούργησε σταθμούς και κινητές μονάδες επιθεώρησης μηχανημάτων εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων στη Δυτική Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες ελέγχου των ψεκαστικών μηχανημάτων, με σκοπό τη χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας.


Στόχος ήταν και παραμένει φθηνό το κόστος συντήρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων.


Οι σταθμοί επιθεώρησης βρίσκονται στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, στην Πάτρα, Πύργο και στη Φλεσιάδα Κυπαρισσίας. Με έμπειρο προσωπικό και με τα κινητά συνεργία παρέχει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.